Ambitie

De partijen die het convenant tekenen, spreken de ambitie uit om het gebruik – en waar mogelijk de productie – van groene waterstof voor mobiliteit in de provincie Utrecht te stimuleren. Duurzaamheid en een krachtige regionale economie gaan hierbij hand in hand. Door doelgericht samen te werken kunnen we de transitie naar groene waterstof versnellen.

De partijen dragen vanuit hun eigen rol in de periode 2022-2025 (direct of indirect) bij aan de realisatie van onderstaande doelstellingen. Daarmee leveren we in de provincie Utrecht een bijdrage van 10% van de landelijke ambitie uit het klimaatakkoord.

tankstation

5-10 waterstof-tankstations

In oktober 2021 is het eerste openbare waterstoftankstation in de provincie Utrecht in Nieuwegein gerealiseerd. In de provincie Utrecht lopen op dit moment 8 initiatieven om in 2022-2025 waterstoftankstations neer te zetten. Daarmee is het behalen van deze doelstelling binnen handbereik.
vrachtwagen

300 zware voertuigen op waterstof

Op verschillende plekken worden al vrachtwagens omgebouwd zodat het mogelijk wordt om op waterstof te rijden. Steeds vaker komen we ze tegen op de Nederlandse wegen. Wij zetten ons met name in zodat we vraag en aanbod op elkaar af kunnen stemmen. Daarnaast zijn ook in gesprek met de overheid over subsidieregelingen, want ook daar ligt nog een grote uitdaging.

auto

1500 lichtere voertuigen op waterstof

Er rijden inmiddels ruim 500 personenauto’s op waterstof in Nederland. Bestelbusjes en busjes voor personenvervoer zijn in de maak en worden binnen 2 jaar op de markt gebracht. Lobbyen voor subsidieregelingen om aanschaf of lease van een waterstofauto zo aantrekkelijk mogelijk te maken is een van de onderdelen van het convenant.

schip

1-2 vaartuigen op waterstof

Enkele ondertekenaars van het convenant hebben plannen voor het aanschaffen van een binnenvaartschip op waterstof. We werken aan het verbinden van ondernemers en het participeren in internationale netwerken.

bus

2-5 (touring)bussen op waterstof

Meerdere bedrijven in de provincie Utrecht hebben plannen voor de productie en het gebruik van bussen op waterstof, onder andere voor openbaar vervoer, touringcars en doelgroepenvervoer. We verbinden ondernemers met elkaar en we zorgen voor het meenemen van waterstof in de ov-concessie van de provincie.

scholing

HydrogEn education CENTRE Utrecht

In de provincie Utrecht zijn enkele opleidingscentra gevestigd die werken aan introductie van uitleg over waterstof in bijvoorbeeld opleidingen voor chauffeurs en monteurs.

In het nog op te zetten Hydrogen Education Centre Utrecht wordt alle kennis en expertise over waterstof verzameld en gedeeld: van techniek tot veiligheid.

Daarmee leveren we in de provincie Utrecht een bijdrage van 10% van de landelijke ambitie uit het Klimaatakkoord.

Mijlpalen

Waterstoftankstation Utrecht

 • Aantal ondertekenaars die bijdragen: 24
 • Behaald: 2 openbare waterstoftankstations: in Nieuwegein en Amersfoort
 • Plannen komende jaren: ± 7 openbare waterstoftankstations
 • Ambitie haalbaar: ja
 • Uitgevoerde acties o.a.:
  • gesprekken met (potentiële) ondertekenaars
  • knelpunten oplossen
  • ondernemers verbinden
  • contacten gemeenten en veiligheidsregio’s
  • bedrijfsbezoeken organiseren
  • adviseren
  • ondersteunen subsidieaanvragen
  • behoeftepeilingen op maat

Voertuig op waterstof

 • Aantal ondertekenaars die bijdragen: 20 gebruikers, 11 leveranciers
 • Aantal voertuigen in ambitie van ondertekenaars: ± 350 aanschaf/lease
 • Aantal personenauto’s nu: ± 50? (± 500 in heel Nederland)
 • Aantal bestelauto’s nu: ± 150?
 • Ambitie haalbaar: ja, voldoende levering bestelbusjes, een goed fiscaal klimaat en goede subsidieregelingen kunnen hierbij helpen
 • Uitgevoerde acties o.a.:
  • verbinden ondernemers
  • relatiebinding/gesprekken (nieuwe) ondertekenaars
  • analyseren en adviseren
  • ondersteunen subsidieaanvraag/financiering
  • behoeftepeiling bestelbusjes
  • gesprekken OEM’ers

Vrachtwagen op waterstof

 • Aantal ondertekenaars die bijdragen: 18 gebruikers, 8 leveranciers
 • Aantal voertuigen in ambitie van ondertekenaars: ± 55 aanschaf
 • Aantal zware voer-/werktuigen nu: ± 10-15
 • Ambitie haalbaar: ja, voldoende levering OEM'ers, een goed fiscaal klimaat en goede subsidieregelingen kunnen hierbij helpen
 • Uitgevoerde acties o.a.:
  • verbinden ondernemers
  • inventariseren welke OEM’ers voertuigen leveren
  • relatiebinding
  • gesprekken (potentiële) ondertekenaars
  • bedrijfsbezoeken
  • analyseren en adviseren
  • ondersteunen subsidieaanvraag

Regio doet mee

De haalbaarheid van de lokale productie, distributie en toepassing van groene waterstof in het wegvervoer wordt aangetoond door een keten op te zetten in Nieuwegein. De keten bestaat uit opwekking van groene energie, omzetting in waterstof en tanken in de buurt. De opwekking van zonne-energie gebeurt in Nieuwegein waarna een elektrolyser groene waterstof produceert. De groene waterstof wordt naar een waterstoftankstation in de nabije omgeving getransporteerd en hier kunnen waterstofvoertuigen tanken.

Naast dat er dus al een waterstoftankstation is gerealiseerd in Nieuwegein is er zoals hierboven beschreven ook de ambitie om dit uit te breiden naar meerdere waterstoftankstations. Dit biedt de provincie Utrecht praktische ondersteuning voor de versnelde invoering van groene waterstof in het vervoer, en levert waardevolle gegevens op over het gebruik en kosten van groene waterstof. De provincie Utrecht breidt het bovengenoemde waterstofconvenant voor de vervoersector verder uit onder dit project. LIFE NEW HYTS dient als demonstratiecase voor regionale productie, distributie en gebruik van groene waterstof.

 

Het overzicht van convenantondertekenaars hiernaast is op dit moment niet actueel. In de zomer van 2023 wordt het bijgewerkt.