Ambitie

De partijen die het convenant tekenen, spreken de ambitie uit om het gebruik – en waar mogelijk de productie – van groene waterstof voor mobiliteit in de provincie Utrecht te stimuleren. Duurzaamheid en een krachtige regionale economie gaan hierbij hand in hand. Door doelgericht samen te werken kunnen we de transitie naar groene waterstof versnellen.

De partijen dragen vanuit hun eigen rol in de periode 2022-2025 (direct of indirect) bij aan de realisatie van onderstaande doelstellingen. Daarmee leveren we in de provincie Utrecht een bijdrage van 10% van de landelijke ambitie uit het klimaatakkoord.

tankstation

5-10 waterstof-tankstations

In 2021, 2022 en 2023 zijn inmiddels 3 openbare waterstoftankstations in de provincie Utrecht gerealiseerd. Er lopen op dit moment nog ± 7 initiatieven om in de komende jaren waterstoftankstations neer te zetten. Daarmee is het behalen van deze doelstelling binnen handbereik.

vrachtwagen

300 zware voertuigen op waterstof

Op verschillende plekken worden al vrachtwagens omgebouwd zodat het mogelijk wordt om op waterstof te rijden. De eerste bakwagens op waterstof rijden al. Wij zetten ons met name in zodat we vraag en aanbod op elkaar af kunnen stemmen. Daarnaast zijn ook in gesprek met de overheid over subsidieregelingen, want ook daar ligt nog een grote uitdaging.

auto

1500 lichtere voertuigen op waterstof

Er rijden inmiddels ruim 500 personenauto’s op waterstof in Nederland. Ook bestelbusjes op waterstof zijn inmiddels  door verschillende ondernemers in gebruik genomen. Lobbyen voor subsidieregelingen om aanschaf of lease van een waterstofauto zo aantrekkelijk mogelijk te maken is een van de onderdelen van het convenant.

schip

1-2 vaartuigen op waterstof

Er zijn inmiddels 2 binnenvaartschepen op waterstof. Enkele ondertekenaars van het convenant hebben plannen voor het aanschaffen van een binnenvaartschip op waterstof. We werken aan het verbinden van ondernemers en het participeren in internationale netwerken.

bus

2-5 (touring)bussen op waterstof

Meerdere bedrijven in de provincie Utrecht hebben plannen voor de productie en het gebruik van bussen op waterstof, onder andere voor openbaar vervoer, touringcars en doelgroepenvervoer. We verbinden ondernemers met elkaar en we zorgen voor het meenemen van waterstof in de ov-concessie van de provincie.

scholing

HydrogEn education CENTRE Utrecht

In de provincie Utrecht zijn opleidingscentra gevestigd die inmiddels een opleiding met uitleg over waterstof aanbieden voor chauffeurs en monteurs.

In het nog op te zetten Hydrogen Education Centre Utrecht wordt alle kennis en expertise over waterstof verzameld en gedeeld: van techniek tot veiligheid.

Daarmee leveren we in de provincie Utrecht een bijdrage van 10% van de landelijke ambitie uit het Klimaatakkoord.

Mijlpalen

Waterstoftankstation Utrecht

 • Aantal ondertekenaars die bijdragen: 24
 • Behaald: 3 openbare waterstoftankstations: in Nieuwegein, Amersfoort en Utrecht
 • Plannen komende jaren: ± 7 openbare waterstoftankstations
 • Ambitie haalbaar: ja

Uitgevoerde acties o.a.:

 • gesprekken met (potentiële) ondertekenaars
 • knelpunten oplossen
 • ondernemers verbinden
 • contacten gemeenten en veiligheidsregio’s
 • bedrijfsbezoeken organiseren
 • adviseren
 • ondersteunen subsidieaanvragen
 • behoeftepeilingen op maat

Voertuig op waterstof

 • Aantal ondertekenaars die bijdragen: 20 gebruikers, 11 leveranciers
 • Aantal voertuigen in ambitie van ondertekenaars: ± 350 aanschaf/lease
 • Aantal personenauto’s nu: ± 50? (± 500 in heel Nederland)
 • Aantal bestelauto’s nu: ± 150?
 • Ambitie haalbaar: ja, voldoende levering bestelbusjes, een goed fiscaal klimaat en goede subsidieregelingen kunnen hierbij helpen

Uitgevoerde acties o.a.:

 • verbinden ondernemers
 • relatiebinding/gesprekken (nieuwe) ondertekenaars
 • analyseren en adviseren
 • ondersteunen subsidieaanvraag/financiering
 • behoeftepeiling bestelbusjes
 • gesprekken OEM’ers

Vrachtwagen op waterstof

 • Aantal ondertekenaars die bijdragen: 18 gebruikers, 8 leveranciers
 • Aantal voertuigen in ambitie van ondertekenaars: ± 55 aanschaf
 • Aantal zware voer-/werktuigen nu: ± 10-15
 • Ambitie haalbaar: ja, voldoende levering OEM'ers, een goed fiscaal klimaat en goede subsidieregelingen kunnen hierbij helpen

Uitgevoerde acties o.a.:

 • verbinden ondernemers
 • inventariseren welke OEM’ers voertuigen leveren
 • relatiebinding
 • gesprekken (potentiële) ondertekenaars
 • bedrijfsbezoeken
 • analyseren en adviseren
 • ondersteunen subsidieaanvraag

Regio doet mee

Het project LIFE NEW HYTS dient als demonstratiecase voor regionale productie, distributie en gebruik van groene waterstof. De haalbaarheid van de lokale productie, distributie en toepassing van groene waterstof in het wegvervoer wordt aangetoond door in Nieuwegein een keten op te zetten van opwekking van groene zonne- energie, omzetting in waterstof door een elektrolyser en waterstof tanken. De groene waterstof wordt naar een waterstoftankstation in de nabije omgeving getransporteerd en hier kunnen waterstofvoertuigen tanken.

Er zijn inmiddels meerdere waterstoftankstations in de provincie Utrecht. Provincie Utrecht werkt verder aan versnelde invoering van groene waterstof in het vervoer.

De provincie Utrecht breidt het bovengenoemde waterstofconvenant voor de vervoersector verder uit.