Helpdesk

We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn over het onderwerp Waterstof in mobiliteit. Om u daarmee op weg te helpen, hebben wij een overzicht gemaakt van de veel gestelde vragen.

Hoe kan ik mijn bedrijf of organisatie aansluiten bij het waterstofconvenant?

Klik op de knop ‘teken het convenant’ voor het intekenformulier, op de homepagina kan het convenant worden gedownload.

Kan dit convenant als voorbeeld dienen?

Ja. Dit convenant heeft al als voorbeeld gediend voor de regio Brugge en de provincie Noord-Holland. Wij hopen dat dit convenant ook voor u als inspiratie kan dienen om een eigen regionale samenwerking vorm te geven met het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen. Hiervoor zal echter altijd maatwerk nodig zijn. Mocht u hier vragen over hebben kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Zijn er ook kosten verbonden aan het ondertekenen van het convenant?

Nee. Aan het ondertekenen van het convenant zijn geen kosten verbonden.

Zijn er financieringskansen voor waterstofprojecten?

Voor een overzicht van Europese en nationale subsidies voor waterstof kunt u het beste kijken op de websites van het RVO, het Nationaal Waterstof Programma (algemeen en Europees) of Topsector Energie.

Bent u een ondernemer uit de provincie Utrecht met een interesse in groene waterstof in de transport sector en heeft u behoefte aan informatie en kennisdeling?

We staan altijd open voor een kennismakingsgesprek om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Wat hebben het convenant en het LIFE NEW HYTS project met elkaar te maken?

Het ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’ is onderdeel van het LIFE NEW HYTS project en staat voor reNEWable green HYdrogen for TranSport. LIFE NEW HYTS toont de haalbaarheid aan van de lokale productie, distributie en toepassing van groene waterstof in het wegvervoer door een keten op te zetten in Nieuwegein. De provincie Utrecht is het belangrijkste vervoersknooppunt van Nederland en de regio met de hoogste vervoersdichtheid. Om waterstof in de vervoersector te stimuleren, heeft de provincie het Convenant Waterstof in Mobiliteit Provincie Utrecht (Waterstof Utrecht) opgesteld.

 

Hoe blijf ik op de hoogte over de ontwikkelingen van het convenant en het LIFE NEW HYTS project?

U kunt zich aanmelden voor de Nieuwsbrief. Onder het kopje nieuws op deze website treft u actualiteiten en de nieuwsbrieven.