Teken het convenant

Intentieverklaring voor toetreding tot het Convenant waterstof en mobiliteit Provincie Utrecht. Wij verwerken de persoonsgegevens van de ondertekenaars en houden u per mail op de hoogte van ontwikkelingen rondom het convenant en waterstof in de mobiliteit. 

Verklaart kennis te hebben genomen van het ‘Convenant waterstof in mobiliteit Provincie Utrecht’ en verklaart de hierin omschreven ambitie en intentie te onderschrijven.

Geeft u als ondergetekende toestemming om de naam van uw organisatie openbaar te maken in het convenant en op de website van het ‘Convenant waterstof in mobiliteit Provincie Utrecht’ www.waterstofutrecht.nl? Deze zullen we regelmatig actualiseren.

Keuze(Vereist)
Hoe mogen wij uw bovengenoemde bijdrage opnemen in de bijlage van het convenant en op de website www.waterstofutrecht.nl? Dit doen we om de voortgang van de ambities in het convenant goed te kunnen monitoren.(Vereist)
Toegestane bestandstypen: png, jpg, jpeg, svg, Max. bestandsgrootte: 5 MB.
DD dash MM dash JJJJ