Eerste binnenvaartschip op waterstof en Binnenvaart Emissielabel

H2 Barge 1 eerste binnenvaartschip op waterstof

Op 25 mei 2023 lanceerde Future Proof Shipping het allereerste binnenvaartschip op waterstof. Het schip heeft de naam ‘H2 Barge 1’ gekregen.

Future Proof Shipping is een van de ondertekenaars van het ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’ en heeft als ambitie om de komende jaren nog meer waterstofschepen in de vaart te brengen.

Toespraak Minister Mark Harbers IenW over H2 Barge 1

Binnenvaart Emissielabel

Minister Mark Harbers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat reikte het eerste zero emissie label A0 voor dit schip uit aan Huib van de Grijspaarde van Future Proof Shipping. Het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart ontwikkelde dit label label in opdracht van het ministerie. Voor het verkrijgen van het label wordt de uitstoot van een binnenvaartschip beoordeeld op effect op de lucht- en klimaatkwaliteit. Een Binnenvaart Emissielabel kan voordelen opleveren bij bijvoorbeeld havens, verzekeraars en banken.

Binnenvaart Emissielabel A0

De verwachting is dat dit jaar een tweede binnenvaartschip op waterstof in het Utrechtse Amsterdam-Rijnkanaal gaat varen.

Meer informatie over het waterstofschip H2 Barge 1

Meer informatie over het Binnenvaart Emissielabel