Nieuwsbrief Waterstof Utrecht april 2023

Hoofdafbeelding nieuwsbrief. Tekst in de afbeelding: Nieuwsbrief Waterstof Utrecht. Onderaan staan de logo's Waterstof Utrecht, Life NEW HYTS en Life.
Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van groene waterstof in mobiliteit en het ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht‘.

Het convenant is onderdeel van het LIFE-project NEW HYTS: reNEWable green HYdrogen for TranSport. LIFE NEW HYTS toont de haalbaarheid aan van de lokale productie, distributie en toepassing van groene waterstof in het wegvervoer door een keten op te zetten in Nieuwegein. LIFE NEW HYTS wordt medegefinancierd door de Europese Unie. en is een samenwerking tussen KWR Water Research Institute, provincie Utrecht en een aantal bedrijven.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u aanwezig was bij de bijeenkomst ‘Zwaar transport waterstofvoertuigen’ in november, of omdat u ondertekenaar bent van het ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’, of omdat u zich geabonneerd heeft op deze nieuwsbrief. Uiteraard kunt u zich uitschrijven via ‘unsubscribe‘ onderaan.

In deze nieuwsbrief:  

  • Save the date: 10 mei bijeenkomst waterstof in lichte bedrijfsvoertuigen
  • Opening waterstoftankstation in Amersfoort
  • Aeres Tech, Hystream en Innovam lanceren nieuwe opleiding voor monteurs en chauffeurs waterstofvoertuigen
  • Vlaamse Green Deal Duurzaam Transport met Groene EV & H2
  • Webinar subsidieregling waterstof in mobiliteit
  • Video: waterstof in reinigingsvoertuigen
  • Waarom is waterstof belangrijk voor zwaar transport?
bestelbus op waterstof

Save the date: 10 mei bijeenkomst waterstof in lichte bedrijfsvoertuigen

‘Waterstof Utrecht’ en Fountain Fuel nodigen u uit voor de bijeenkomst ‘Waterstof in lichte bedrijfsvoertuigen’ op woensdagmiddag 10 mei van 15.30 tot 19.00 uur bij het waterstoftankstation in Amersfoort.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor ondertekenaars van het ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’, genodigden van de provincie Utrecht, bedrijven die willen overstappen naar emissieloos transport,  fabrikanten & leveranciers van waterstofvoertuigen en andere geïnteresseerden. U kunt zich aanmelden via waterstofbusjes.eventbrite.nl

Op het programma staan onder andere elektrisch rijden, netcongestie, maar de focus ligt vooral op waterstof voor lichte bedrijfsvoertuigen. Presentaties zijn er onder andere van Stellantis, Hyvia, Holthausen Clean Technology en E-lions, er is een gesprek met de zaal over ervaringen met rijden op waterstof, doelgroepenvervoer en met belangrijke stakeholders uit de keten.
Bovendien kunt u een proefrit maken  met verschillende waterstofauto’s en verwelkomen we nieuwe ondertekenaars van het convenant.

Het definitieve programma volgt binnenkort, maar u kunt zich nu al aanmelden.

waterstoftankstation Fountain Fuel

Opening waterstoftankstation Fountain Fuel in Amersfoort

Op 10 mei vindt de formele opening plaats van het tweede waterstoftankstation in de provincie Utrecht en tevens het tweede waterstoftankstation van het Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht.

Dit waterstoftankstation van Fountain Fuel Amersfoort is gelegen op industrieterrein De Wieken. Er is waterstof van 350 bar en 750 bar te koop. Er kunnen 17 auto’s per uur waterstof tanken. Bij personenauto’s is de tank in 3 tot 5 minuten vol waterstof, bij bussen in 14 minuten. Ook elektrische oplaadpunten zijn beschikbaar.

De staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen, komt op 10 mei de eerste waterstofauto tanken, gevolgd door een programma met diverse prominente sprekers. Dit evenement is alleen voor genodigden die hierover een mail hebben ontvangen van Fountain Fuel. Mogelijk is er een livestream verbinding.

Eind mei/begin juni zal het station open worden gesteld voor publiek.

Aeres Tech, Hystream en Innovam lanceren nieuwe opleiding voor monteurs en chauffeurs waterstofvoertuigen

werkplaats automonteurs
Aeres TechHystream en Innovam bundelen hun krachten om een innovatieve opleiding te ontwikkelen voor onderhoudsmonteurs en chauffeurs van waterstofvoertuigen.

Deze samenwerking maakt deel uit van het LIFE NEW HYTS-project, dat zich richt op het bevorderen van duurzame mobiliteit in Europa door middel van groene waterstofoplossingen. De opleiding wordt gesubsidieerd vanuit de EU.

De nieuwe opleiding omvat zowel praktische als theoretische aspecten en is ontworpen om de veiligheid en efficiëntie van het onderhouden en besturen van waterstofvoertuigen te waarborgen. De samenwerking stelt ons in staat om een hoogwaardige opleiding aan te bieden die inspeelt op de groeiende vraag naar gekwalificeerde professionals in deze sector.

De eerste opleiding zal in het vierde kwartaal van dit jaar plaatsvinden. Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief en binnenkort via social media.

groep mensen die toosten op Green Deal

Vlaamse Green Deal Duurzaam Transport met Groene EV & H2

Dinsdag 14 maart 2023 stond voor Life NEW HYTS in het teken van een bezoek aan Vlaanderen.

De dag begon op de campus van VIVES Hogeschool in Kortrijk waar medewerkers van de hogeschool werden geïnformeerd over het LIFE NEW HYTS project en met name de business case van de elektrolyser in Nieuwegein voor productie van groene waterstof. VIVES heeft waterstof als prioriteit aangewezen, heeft zelf al twee kleine elektrolysers op het terrein en is door de Vlaamse minister van energie uitgeroepen tot Vlaams expertise centrum voor waterstof.

In de avond werd de Vlaamse Green Deal Duurzaam Transport met Groene EV & H2 gelanceerd op de campus van VIVES in Brugge. Het doel is om via deze oplossingsgerichte samenwerking een ecosysteem op te bouwen om groene energie op de kaart te zetten als één van de oplossingen voor het mobiliteits- en klimaatprobleem. Het ‘Convenant waterstof in mobiliteit in de provincie Utrecht’ heeft als voorbeeld gefungeerd voor deze Vlaamse samenwerking.

Organisaties en partners zijn vanaf nu uitgenodigd om de green deal te steunen, de formele ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst zal in oktober van dit jaar plaatsvinden. Meer informatie over deze green deal is hier te vinden.

Webinar subsidieregeling Waterstof in mobiliteit

webinar
Heeft u als ondernemer interesse in rijden op waterstof of plannen om een waterstofstation te ontwikkelen? Dan kunt u gebruikmaken van de nieuwe subsidieregeling Waterstof in Mobiliteit.

Op woensdag 19 april van 15.00 tot 16.15 organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een webinar met uitleg over deze regeling. U kunt ook vragen stellen.

Aanmelden en meer informatie: https://www.rvo.nl/evenementen/webinar-subsidie-waterstof-mobiliteit

Video: Waterstof in reinigingsvoertuigen

Het afvalverwerkingsbedrijf ROVA heeft zo’n 120 vrachtwagens en 100 bestelwagens. De gemeenten waar zij voor werken, hebben gevraagd om zoveel mogelijk emissieloos te gaan rijden en emissieloos afval te gaan inzamelen. Vanwege de grotere actieradius ten opzichte van batterij-elektrisch, wil ROVA daarom overgaan op waterstof.
Er zijn nog wel wat uitdagingen. Allard van Bruggen, Manager beheer & inkoop bij ROVA, vertelt daarover in onderstaande video van Waterstof tot praten. 

Waterstof tot praten: over het inzetten van waterstof bij afvalverwerking
video

Waarom is waterstof belangrijk voor zwaar transport?

vrachtwagen
Waterstof speelt een belangrijke rol spelen in het realiseren van de doelstellingen op het gebied van emissieloos transport.

Waterstof in de mobiliteit is nodig naast batterij-elektrisch rijden:

  • Vanwege de overbelasting van het elektriciteitsnet en de hoge kosten om het elektriciteitsnet te verzwaren
  • Omdat voertuigen veel meer kilometers kunnen rijden op een tank met waterstof dan op een batterij met elektriciteit
  • Omdat zwaar transport langdurig veel energie kost. Het opslaan van zoveel energie in een batterij is lastig maar met waterstof lukt dat wel.

De meeste voertuigen op waterstof zijn qua techniek vergelijkbaar met batterij aangedreven voertuigen. Het grootste verschil is dat de energie in waterstoftanks is opgeslagen en niet in batterijen zit. Elektriciteit wordt geproduceerd door de brandstofcel. Hier reageren waterstof en zuurstof uit de lucht met elkaar.

Meer vragen en antwoorden over waterstof in zwaar transport

Website Website
LinkedIn LinkedIn
Twitter Twitter
Waarom ontvangt u deze nieuwsbrief?
We hebben u op de verzendlijst gezet omdat uw e-mailadres bij ons staat geregistreerd als een van de ondertekenaars van het convenant, of om u een terugkoppeling te sturen van onze bijeenkomst waar u bij was, of omdat u zich heeft aangemeld voor deze nieuwsbrief. Wilt u de nieuwsbrief liever niet ontvangen? Klik onderaan op unsubscribe of laat het ons weten via info@waterstofutrecht.nl.Copyright © 2023
Waterstof Utrecht / LIFE NEW HYTS
Life-logo
info@waterstofutrecht.nl
www.waterstofutrecht.nl
www.lifenewhyts.euDisclaimer: De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie of CINEA. Noch de Europese Unie, noch de subsidie verlenende autoriteit kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.