Nieuwsbrief Waterstof Utrecht oktober 2022

Hoofdafbeelding nieuwsbrief. Tekst in de afbeelding: Nieuwsbrief Waterstof Utrecht. Onderaan staan de logo's Waterstof Utrecht, Life NEW HYTS en Life.
Hoofdafbeelding nieuwsbrief. Tekst in de afbeelding: Nieuwsbrief Waterstof Utrecht. Onderin staan de logo's Waterstof Utrecht, Life NEW HYTS en Life.
Het ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’ is onderdeel van het LIFE NEW HYTS project en staat voor reNEWable green HYdrogen for TranSport.. LIFE NEW HYTS toont de haalbaarheid aan van de lokale productie, distributie en toepassing van groene waterstof in het wegvervoer door een keten op te zetten in Nieuwegein. De provincie Utrecht is het belangrijkste vervoersknooppunt van Nederland en de regio met de hoogste vervoersdichtheid. Om waterstof in de vervoersector te stimuleren, heeft de provincie het Convenant Waterstof in Mobiliteit Provincie Utrecht (Waterstof Utrecht) opgesteld. Meer dan 111 partijen zijn aangesloten om mobiliteit te verduurzamen.
De nieuwsbrief ‘Waterstof Utrecht’ houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van groene waterstof en het convenant.LIFE NEW HYTS is een samenwerking tussen KWR Water Research Institute, provincie Utrecht, Hysolar, Van Heezik, Stamhuis, Jos Scholman Beheer B.V. en Van den Heerik’s Internationaal Transportbedrijf B.V. en wordt medegefinancierd door de Europese Unie.

In deze nieuwsbrief:

Terugblik:

 • Kick-off LIFE NEW HYTS bij Innovam in Nieuwegein 24 juni 2022
 • Toepassing waterstof in reinigingsvoertuigen 20 september 2022
 • Waterstofconferentie bij EV-Experience, circuit Zandvoort 23 september 2022
 • RH2INE 30 september 2022

Ondertekenaars Convenant: de teller staat op 111
Nieuwe ondertekenaars waterstofconvenant Utrecht

Agenda:

 • Zero Emissie Truck Debat 31 oktober
 • Dinsdag 15 november van 14.00-17.00 Save the date bijeenkomst zwaar transport waterstofvoertuigen
 • Voorbereiding bijeenkomst waterstof bestelvoertuigen najaar 2022.

Weetjes:

 • Website Waterstof Utrecht gelanceerd

Ondertekenaars Convenant: de teller staat op 111
Nieuwe ondertekenaars waterstofconvenant Utrecht

Juichende mensen na kick-off Life New Hyts

Kick-off LIFE NEW HYTS bij Innovam in Nieuwegein 24 juni 2022

Op vrijdag 24 juni werd de kick-off van het LIFE NEW HYTS project georganiseerd bij Innovam in Nieuwegein. LIFE NEW HYTS is een ketenproject dat wordt uitgevoerd door: KWR, provincie Utrecht, Van Heezik, Stamhuis, Jos Scholman en Van den Heerik’s International Transportbedrijf B.V. en wordt mede gefinancierd door het LIFE programma van de Europese Unie. Voorafgaand aan dit event was er een interessante rondleiding voor de deelnemers in de praktijkruimten en lesruimten van Innovam. Innovam heeft samen met de Aeres Tech Group uit Ede en Hystream een opleiding ontwikkeld over waterstof in voertuigen voor monteurs en chauffeurs. De startdatum van deze opleiding zullen we in de nieuwsbrief melden.

>> Lees meer “Wat nodig is, is lef”: Utrecht omarmt groene waterstof voor zwaar transport | Life New Hyts

Tijdens deze bijeenkomst werden verschillende presentaties gegeven. De presentaties vindt u op lifenewhyts.eu.

Aftermovie: “Volgens mij zit er heel veel muziek in waterstof, dat hebben we vanmiddag gezien. Het meest verrassende is dat er heel veel ondernemers meedoen, maar dat we vooral het MKB, de kleinere bedrijven zien die meedoen. Ik zie wel een grote uitdaging om ook de grotere ‘jongens’ nu over de streep te gaan trekken”, aldus Arne Schaddelee, gedeputeerde van de provincie en warm pleitbezorger van groene waterstof.

Er werden verschillende waterstofvoertuigen van de betrokken partijen getoond.

Van dit evenement is ook een kort filmpje gemaakt.

Sfeerimpressie kick-off life new hyts: zaal met mensen
sfeerimpressie van de bijeenkomst toepassing waterstof in reinigingsvoertuigen

Toepassing waterstof in reinigingsvoertuigen 20 september 2022

Op dinsdag 20 september 2022 was er speciale aandacht voor de toepassing van waterstof in reinigingsvoertuigen. Hiervoor waren uitgenodigd opdrachtgevers bij gemeenten, gemeenten met een eigen reinigingsdienst, afvalvervoerders en reinigingsdiensten, brancheverenigingen en kennisinstellingen en exploitanten van (potentiële) waterstof tankstations. Er werden ervaringen, ambities en bevindingen gedeeld vanuit diverse projecten in Nederland en in het buitenland lopen en hebben gelopen. Na een korte algemene inleiding over het waterstof convenant door Bert en Regina werden er verschillende presentaties gegeven:

 • Convenant Duurzame Reinigingsvoertuigen, Wilco Fiechter, Rijkswaterstaat
 • Lessons learned met waterstof reinigingsvoertuigen, Stefan Neis, WaterstofNet
 • Hoe maken we afvalinzameling op waterstof laagdrempelig? Guy van Wunnik, Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement
 • Kan het ook anders? Evert van de Laar, H2-E Waste Logistics
 • Waterstof in Amersfoort, Stephan Bredewold, Fountain Fuel

Deze presentaties wisten een geanimeerde discussie over de toepassing van waterstof in reinigingsvoertuigen uit te lokken. Hierbij werd de hele zaal betrokken door gespreksleider Gert-Jan Jansen.
De behoefte is geuit om elkaar weer treffen op termijn om kennis en ervaring uit te wisselen en eventuele samenwerkingen te bewerkstelligen.

De zaal tijdens de waterstofconferentie in Zandvoort

Waterstofconferentie bij EV-Experience, circuit Zandvoort 23 september 2022

Op 23, 24 en 25 september werd op het circuit van Zandvoort het jaarlijkse EV-Experience event georganiseerd. Bezoekers kunnen ervaren hoe het rijden met zero emissie voertuigen voelt. Rijden op het circuit van Zandvoort onder begeleiding van een coureur.

Kijk op evexperience.nl voor een impressie.

het circuit in zandvoort
Lopende mensen tijdens EV experience in Zandvoort

Waterstof in mobiliteit ‘Van plannen naar praktijk’

Jaarlijks wordt er tijdens EV-Experience ook een waterstofconferentie georganiseerd door het H2-platform, de NWBA, BETA, Shell, RAI Vereniging in samenwerking met EV-Experience.
Deze conferentie is bedoeld om de samenwerking te bevorderen tussen het bedrijfsleven en de verschillende overheden bij de ontwikkelingen van waterstof in mobiliteit. Beleidsmakers, bestuurders, kennisinstellingen en marktpartijen zijn hier aanwezig. Sprekers deelden hun ‘best practices’ rond waterstof in mobiliteit en gingen met elkaar in debat.

Arne Schaddelee, gedeputeerde provincie Utrecht, heeft de werking van het Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht toegelicht. Daniël Bakker van KWR presenteerde hier het LIFE NEW HYTS project waar het waterstofconvenant onder valt.

>> Lees meer:  Wie trekt de waterstoftrailer? Waterstof-transport-trailers mogen NIET – geloof het of niet – getrokken worden door waterstof trucks, vanwege de specifieke wetgeving rondom het transport van gevaarlijke stoffen. Daniel Bakker van KWR over obstakels op het pad van pioniers en ondernemers in groene waterstof in transport.

Daarnaast is ook nog een update gegeven door Stephan Bredewold van Fountain Fuel over het waterstof tankstation dat gerealiseerd gaat worden in Amersfoort. Vrijdag 21 oktober aanstaande zal de heer Hans Oosters, Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, de officiële handeling voor de start van de bouw van het eerste waterstof tankstation in Amersfoort verrichten. Deze dag is ook onze website waterstofutrecht.nl online gegaan.

waterstofauto innovam
waterstofgraafmachine
presentatie tijdens Rhine conferentie in Duitsland

RH2INE conferentie 30 september 2022

Vanuit het waterstof convenant werken we ook aan schone binnenvaart door de toepassing van waterstof. Zo hebben wij de ambitie van 1-2 waterstof schepen en het verduurzamen van de scheepvaart op onder andere het Amsterdam-Rijnkanaal, wat het drukst bevaren kanaal van Europa is.
Op 30 september 2022 werd in Duisburg de jaarlijkse RH2INE conferentie georganiseerd.
RH2INE is een samenwerkingsplatform rondom publieke en private partijen met de ambitie schone binnenvaart te bewerkstelligen op de Rijn corridor. Er waren vertegenwoordigers uit Oostenrijk, Zwitserland, verschillende Duitse lidstaten, Frankrijk, België en Nederland. Wij waren hier ook met een Utrechtse delegatie. Deelnemers waren afgevaardigden van rederijen, havens, leveranciers, regionale overheden en andere belanghebbenden deelden hun kennis en maakten nieuwe afspraken. Op deze conferentie in Duisburg zijn een aantal stappen gezet naar emissievrij goederenvervoer met behulp van waterstof in de binnenvaart. ’s Ochtends werd er gewerkt in verschillende workshop rondes en ’s middags waren er plenaire presentaties en discussies. Doel van de conferentie is het stimuleren van waterstof in de scheepvaart en de benodigde infrastructuur in de havens.

In 2023 worden de eerste waterstofschepen in Nederland verwacht mede dankzij een aantal van de ondertekenaars van ons convenant, dat zijn onder andere: Future proof shipping, Koedood, EICB en er volgen er meer.
Bij de Utrechtse ondernemer Theo Pouw wordt hard gewerkt aan de komst van een waterstofschip. Alwin Anninga hield hiervoor een vurig pleidooi in het debat, hij werd ondersteund door Regina Horbach van de provincie Utrecht.

Zero Emissie Truck Debat

Datum: 31 oktober 2022
Tijd: 09:30 tot 14:00
Locatie: Fokker Terminal Den Haag
Zero Emissie Truck debat in Den Haag

Op maandag 31 oktober van 9.30 tot 14.00 uur organiseert RAI Vereniging in de Fokker Terminal in Den Haag het Zero Emissie Truck Debat. Tijdens deze bijeenkomst krijgen de deelnemers de mogelijkheid om met de verschillende vooraanstaande sprekers van gedachten te wisselen hoe de transitie naar zero-emissie in de trucksector vorm moet krijgen.

Voor meer informatie zie: https://www.raivereniging.nl/agenda/2022-q4/zero-emissie-truck-debat.html
Aanmelden kan via deze link: Aanmelden voor het Zero Emissie Truck Debat

Waterstof in zware transportvoertuigen woensdagmiddag 23 november 2022

Op 23 november 2022 organiseren wij van 14.00 tot 17.00 een bijeenkomst in de regio Utrecht over waterstof aangedreven vrachtauto’s.Het aanbod van waterstof aangedreven vrachtauto’s is nog zeer beperkt. Toch willen wij met u kijken naar de verschillende mogelijkheden die er zijn of komen. Verschillende producenten geven u in deze bijeenkomst een inkijk in de ontwikkeling en levering van waterstof aangedreven vrachtauto’s. Zowel de toepassing van fuelcell alsook de verbrandingsmotor komen aan bod.Wij willen u als potentiële gebruiker informeren over de verschillende mogelijkheden en soorten voertuigen. Met deze bijeenkomst willen wij de vraag naar zware transport voertuigen uit de regio in beeld brengen en de deelnemers informeren over de (toekomstige) waterstof tankfaciliteiten. Daarnaast willen wij kijken hoe wij met de vraag naar voertuigen kunnen aansluiten op andere initiatieven en de lobby hiervoor naar financiële ondersteuning op landelijk en Europees niveau. Registreer u via deze link Waterstof bestelvoertuigen najaar 2022

In de regio Utrecht staan we voor een enorme opgave. Er komen steeds meer woningen en banen bij en dat genereert veel extra mobiliteit. Daarnaast hebben te maken met beperkte netcapaciteit. Alle bestelauto’s batterij elektrisch laten rijden gaat niet passen met de huidige elektriciteitsnet infrastructuur. Waterstof kan naast het zware vervoer en de scheepvaart ook een oplossing bieden voor de bestelauto’s die langere afstanden moeten rijden.
Daarom gaan wij in december 2022 een bijeenkomst organiseren in Nieuwegein voor het rijden met waterstof aangedreven bestelvoertuigen. Er komen langzaam verschillende merken op de markt, o.a. Stellantis, Hyvia, Iveco. Wij willen u als potentiële gebruiker informeren over de verschillende mogelijkheden. Tijdens deze bijeenkomst zullen verschillende producenten u informeren over de typen en kenmerken van deze voertuigen. Door de vraag naar deze bestelbussen vanuit de regio Utrecht goed in kaart te brengen, hopen wij invloed te kunnen uitoefenen op levering, prijsafspraken en lobby naar het Rijk voor financiële ondersteuning.

Bent u geïnteresseerd? Hou dan onze website in de gaten. Wij zullen u zelf ook tijdig informeren.

logo's ondertekenaars

Nieuwe ondertekenaars waterstofconvenant Utrecht en onze website

Sinds de bijeenkomst op het circuit van Zandvoort op 23 september is de website waterstofutrecht.nl online. Op deze website kunt u alle informatie betreffende het waterstof convenant vinden. Bijvoorbeeld alle partijen die het convenant hebben ondertekend. Inmiddels hebben zich al 111 partijen bij ons aangesloten. Sinds de laatste nieuwsbrief is verstuurd zijn er 5 nieuwe partijen die het convenant hebben ondertekend, dit zijn:

 • Bovag
 • Koedood
 • EICB
 • Beta
 • Rabobank
 • Rabobank, Rients Schuddebeurs: Omdat het bijdraagt aan de energietransitie en omdat een convenant gaat over samenwerken. Samenwerken is coöpereren. De enige manier om dit verder te brengen is partijen bij elkaar te brengen”
 • BETA, Lisanne Henneveld: “Waterstof is gewoon de toekomst, wij gaan op den duur gewoon waterstof verkopen op onze tankstations. Wat de klant wil, dat gaan onze tankstations verkopen, Daar is een ontwikkeling voor nodig en daarom sluiten we ons hierbij aan.”
 • EICB, Khalid Tachi:“Waarschijnlijk dit jaar of begin volgend jaar hebben we al de eerste twee binnenvaartschepen op waterstof. Binnenvaart is een prachtige proeftuin: weinig schepen, veel volume.”
 • BOVAG, Han ten Broeke: “Wij vinden dat waterstof erbij hoort. De kabinetsdoelstellingen die in het  klimaatakkoord zijn geschreven van 50 waterstofstations had al lang waargemaakt moeten zijn.”
Denk met ons mee

Heeft u een tip voor de volgende nieuwsbrief? Laat het ons weten!
Stuur een e-mail naar info@waterstofutrecht.nl. Wie weet ziet u in de volgende nieuwsbrief uw suggestie terug.

Website Website
LinkedIn LinkedIn
Waarom ontvangt u deze nieuwsbrief?
We hebben u op de verzendlijst gezet omdat uw e-mailadres bij ons staat geregistreerd als een van de ondertekenaars van het convenant. Wilt u de nieuwsbrief liever niet ontvangen? Laat het ons weten via info@waterstofutrecht.nl.Copyright © 2022
Waterstof Utrecht