Nieuwsbrief Waterstof Utrecht november 2021

header nieuwsbrief Waterstof Utrecht
Hoofdafbeelding nieuwsbrief waterstof utrecht. Tekst in de afbeelding: Nieuwsbrief Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht

Beste ondertekenaar,

Hierbij ontvangt u de allereerste nieuwsbrief in het kader van het ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’. Deze nieuwsbrief brengen wij een paar keer per jaar uit. Zo houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het convenant.

Waarom ontvangt u deze nieuwsbrief?

We hebben u op de verzendlijst gezet omdat uw e-mailadres bij ons staat geregistreerd als een van de ondertekenaars van het convenant. Wilt u de nieuwsbrief liever niet ontvangen? Laat het ons weten via info@waterstofutrecht.eu.

Delen

Kent u meer mensen die geïnteresseerd zijn in deze nieuwsbrief? Stuur hem gerust door. Geïnteresseerden kunnen zich ook bij ons aanmelden via info@waterstofutrecht.eu.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,
EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven,
mede namens provincie Utrecht en KWR Water Research Institute

In deze nieuwsbrief:
Logo WaterstofUtrecht en logo LIFE

Utrechts project NEW HYTS ontvangt Europese LIFE-climate subsidie

Om de transitie naar groene waterstof regionaal te demonstreren en te stimuleren, heeft een breed samengesteld consortium in de regio Utrecht het project LIFE NEW HYTS (reNEWable green HYdrogen for TranSport) opgezet. Dit project heeft onlangs voor vier jaar subsidie ontvangen van het Europese LIFE programma. De totale subsidie is ongeveer 4,6 miljoen euro.

Lees meer >>

Opening eerste waterstoftankstation in Nieuwegein

Eerste waterstoftankstation convenant provincie Utrecht geopend

Op vrijdag 8 oktober opende het eerste waterstoftankstation van het ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’: het station van Hysolar/Greenpoint aan de Morsebaan in Nieuwegein. Er waren toespraken van Diederik Samson (Europese Commissie), Arne Schaddelee (Gedeputeerde Provincie Utrecht), Marieke Schouten (wethouder Nieuwegein), Frans Backhuijs (burgemeester Nieuwegein) en Ad van Wijk (hoogleraar TUDelft/KWR) met aansluitend een mooie openingshandeling.

Lees het nieuwsbericht over de opening >>

Video Overhandiging gedenkbord 1e waterstoftankstation Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht
Gedeputeerde Arne Schaddelee overhandigt een Convenant-plaquette als aandenken aan de partners van het waterstoftankstation.
Video Officiële opening eerste waterstoftankstation 'Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht'
Het waterstoftankstation is nu officieel geopend!
Vlak na de ondertekening van het ministerie van Defensie als honderdste ondertekenaar

Ministerie van Defensie honderdste ondertekenaar convenant

Het Ministerie van Defensie is als honderdste ondertekenaar toegetreden tot het ‘Convenant Waterstof in Mobiliteit provincie Utrecht’. Defensie hoopt hiermee nog meer bij te dragen aan de nationale en regionale duurzaamheidsdoelen van Nederland en de provincie. Defensie zette hier op 20 oktober de handtekening voor tijdens een werkbezoek aan KWR in Nieuwegein.

Lees meer in het nieuwsbericht van 21 oktober 2021 >>

Video Defensie 100e ondertekenaar 'Convenant Waterstof in Mobiliteit provincie Utrecht’
Bekijk de officiële ondertekening van het ministerie van Defensie op YouTube >>

Behoeftepeiling bestelbusjes op waterstof

Er rijden inmiddels een paar honderd waterstofauto’s in Nederland en ook de vrachtwagens op waterstof worden al gemaakt. Daarnaast horen we van veel ondernemers dat er vraag is naar bestelbusjes op waterstof. Maar er is nog bijna geen aanbod in Nederland. Vanuit het convenant zijn wij daarom op pad gegaan om vraag en aanbod van bestelbusjes op waterstof bij elkaar te brengen.

Een van de middelen die we daarvoor inzetten is een behoeftepeiling. Heeft u ook interesse in bestelbusjes op waterstof? Vult u dan deze behoeftepeiling in? Het kost u ongeveer 10 minuten. Daarmee helpt u ons een eind op weg. Alvast hartelijk dank!

De resultaten van deze behoeftepeiling verwerken we geanonimiseerd.
Doel is uiteindelijk om een betaalbaar aanbod van bestelbusjes op waterstof in Nederland te realiseren.

Vul de behoeftepeiling voor bestelbusjes op waterstof in >>

Oplegger van een vrachtwagen met waterstof erin

Webinar over personenauto’s op waterstof

Op donderdag 16 september verzorgden ECUB, het Platform Groene Hart Werkt!, provincie Utrecht en provincie Zuid-Holland het webinar Waterstofmobiliteit. In een reeks webinars over het rijden op waterstof zag u deel 1 dat in het teken stond van de praktische zaken rondom het (bedrijfsmatig) rijden in een personenauto op waterstof en de tankmogelijkheden.

Kijk het webinar terug >>

Denk met ons mee

Heeft u een tip voor de volgende nieuwsbrief? Laat het ons weten!
Stuur een e-mail naar info@waterstofutrecht.eu. Wie weet ziet u in de volgende nieuwsbrief uw suggestie terug.